Aanbidding & Gebed

Iedere woensdagavond is er van 20:00-21:00 aanbidding & gebed aan de Waterbergerhout 19 in Harderwijk.