Over Bovenkamer

Bovenkamer is een beweging van mensen op de Noordwest-Veluwe die toegewijd zijn aan het zoeken van het hart van God door gebed en aanbidding, omdat we geloven dat Gods aanwezigheid levens verandert.

Een nieuwe beweging voor de Noordwest-Veluwe

Eind 2020 ontvingen Albert Jan en Christina Bolwijn roeping en visie voor het starten van een beweging in de regio Noordwest-Veluwe.

Bovenkamer hecht grote waarde aan de aanwezigheid van God. We geloven dat iedereen op de Noord-West Veluwe een authentieke ontmoeting met Jezus Christus door de kracht en aanwezigheid van de heilige Geest zou moeten hebben. We verlangen ernaar een community te zijn waarin de volheid van Zijn aanwezigheid constant aanwezig is in de levens, huizen, scholen, bedrijven en steden van degenen die deel zijn van dit huis.

Een bovenkamer is in de Bijbel een plaats waar Gods kracht en tegenwoordigheid is, mensen worden toegerust en relaties worden opgebouwd. “Boven” staat voor ons voor het leven vanuit de aanwezigheid en het spreken van God, waardoor de hemel (Gods Koninkrijk) zichtbaar wordt op aarde. “Kamer” staat voor ons voor relatie, samen eten, groeien, zowel een kleine als een grotere setting, flexibel en deelbaar / vermenigvuldigbaar zijn.

God ervaren

Bovenkamer is een community waar je God kan ervaren door de mensen, gezinnen, huizen, samenkomsten en bedieningen heen: een kerk vol heilige Geest.

COMMUNITY ZIJN

Bovenkamer is een beweging die focust op discipelschap – samen Jezus volgen – door God te leren kennen, vrijheid te vinden en te streven naar heelheid in identiteit en relaties.

IMPACT HEBBEN

Bovenkamer is een plek waar je wordt toegerust om jouw wereld te beïnvloeden, want we zijn gericht op de missie: Breng Gods aanwezigheid daar waar jij bent!

Bovenkamer-Familie-Bolwijn

Onze voorgangers

Albert Jan en Christina Bolwijn

Albert Jan en Christina zijn de voorgangers van Bovenkamer. Eind 2020 ontvingen zij roeping en visie voor het starten van Bovenkamer in de regio Noordwest-Veluwe. Samen zijn zij ouders van Juda (2019), Lucas (2020) en Jefta (2023) en zijn werkzaam als ondernemer en onderwijsassistent. Albert Jan en Christina hebben een passie om mensen te helpen groeien in identiteit en bestemming.

One kernwaarden

Gelovend

Wij leven door geloof en de kracht van de heilige Geest.

Bekrachtigend

Wij bekrachtigen identiteit en bestemming.

Toerustend

Wij rusten toe tot bediening en geestelijke volwassenheid.

Waarderend

Wij zien alle mensen als uniek en waardevol.

Vrijgevig

Wij geven vrijmoedig en met vreugde.

Sluit je aan bij Bovenkamer

Wordt deel van de Bovenkamer community en streef met ons naar de persoonlijke, regionale en wereldwijde uitbreiding van Gods Koninkrijk door Zijn zichtbare aanwezigheid.