Ontvang profetisch gebed

Laat je opbouwen en activeren in het geloof door profetisch gebed.

Over de profetische bediening van Bovenkamer

De profetische bediening van Bovenkamer gaat over het activeren van bestemming, hoop en identiteit door de gave van profetie. We zijn gepassioneerd over het onderwijzen, toerusten en activeren van gelovigen in de gave van profetie en woorden van kennis in onze gemeente Bovenkamer en in andere kerken in Nederland.

Het hart van profetische bediening is verankerd in 1 Korintiërs 14:1, “Streef naar de liefde en streef naar de geestelijke gaven, en vooral om te profeteren”. Het is onze missie om mannen en vrouwen te zien opstaan in het profetische want in 1 Korintiërs 14:3 staat: “maar wie profeteert, doet het ter versterking, bemoediging en troost van anderen.”

Profetische sessie

Wij bemoedigen en activeren je graag met een profetisch gebed. Neem contact met ons op, zodat een van onze Bovenkamer voorgangers een profetische sessie met je kan inplannen. Een profetische sessie vindt plaats in Harderwijk, of op verzoek via een online Zoom sessie.

Meld je aan voor een profetische sessie en ontvang profetisch gebed!